joi, 2 octombrie 2008

Şcolile, obligate să deconteze jumătate din valoarea abonamentelor elevilor

Deoarece în unele şcoli generale unii părinţi s-au lovit de refuzul conducerii unităţilor de învăţământ de a deconta o parte din abonamentele elevilor, Primăria Piteşti a făcut ieri unele precizări. Astfel, conform legii învăţământului nr. 84-1995, cu modificările şi completările ulterioare, „elevii şi studenţii beneficiază de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, (...), în tot timpul anului calendaristic“. Conducerea Primăriei arată că în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Piteşti decontarea cheltuielilor de transport pentru elevi se face prin recuperarea abonamentelor utilizate de către aceştia în luna anterioară, la secretariatul fiecărei unităţi de învăţământ, şi întocmirea statului de plată pentru 50% din valoarea abonamentului. Astfel, refuzul conducerii unor şcoli de a deconta cheltuielile cu transportul local al elevilor este nejustificat.