vineri, 3 octombrie 2008

In atentia membrilor


Având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale, salariaţii din învăţământ trebuie la început de an şcolar să prezinte la unitatea de învăţământ un certificat medical care să ateste dacă aceştia întrunesc sau nu condiţiile de sănătate impuse pentru a-şi exercita funcţia, facem următoarele precizări :
1. În temeiul art. 7 din H.G. 355 / 2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, „Angajatorii sunt obligaţi să asigure fondurile şi condiţiile efectuării tuturor serviciilor medicale profilactice necesare pentru supravegherea sănătăţii lucrătorilor, aceştia nefiind implicaţi în niciun fel în costurile aferente supravegherii medicale profilactice”.
2. În conformitate cu prevederile art. 167 (6) lit. g din Legea nr. 354 / 2004 de modificare şi completare a Legii nr. 84 / 1995, cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământ sunt asigurate din bugetele locale.
În aceste condiţii, niciun salariat din învăţământ nu trebuie să plătească costurile aferente acestor examinări medicale, conducerea unităţii de învăţământ având obligaţia de a solicita aceste fonduri consiliului local.